Image is not available

WITAMY NA NOWEJ

STRONIE

Slider


WYMAGANIA SANITARNE W OBIEKTACH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE, NOCLEGOWE I AGROTURYSTYCZNE

Biznes

Ramowy program:

– standardy usług hotelarskich – wymagania ustawowe
– wymagania higieniczno-sanitarne dla kwaterodawców wiejskich
– higiena w kuchni
– szacowanie ryzyka zdrowotnego wynikającego z charakteru prowadzonej działalności: ryzyko przeniesienia chorób, zatrucia pokarmowe, wymagania dotyczące jakości wody do spożycia, wody do celów rekreacyjnych
– zagrożenie legionellozą

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 1600 PLN
copyright 2015 - wszelkie prawa zastrzeżone | realizacja: inov.pl